EFE - Vietnam Offshore Development Center - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Product Development - Vietnam Full Services Digital Agency

EFE Technology - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Development Center (ODC)

Mô tả công việc:

* Bạn sẽ có tiêu đề là “kỹ sư CNTT” và khu vực của bạn về trách nhiệm như sau:

–   Cài đặt Windows, MS Office, trình điều khiển và phần mềm khác vào máy tính hoặc máy tính xách tay như là tiêu chuẩn.

–   Cài đặt và rắc rối shoot cho MS Outlook và khách hàng webmail.

–   Kết nối các thiết bị ngoại vi (máy in, máy quét, máy fax, máy photocopy và) để máy tính hoặc máy tính xách tay và hỗ trợ người sử dụng với rắc rối.

–   Chuẩn bị máy tính và máy tính xách tay dành cho người mới tại Trụ sở chính và phân phối các tài khoản người dùng cho người dùng.

–   Bảo trì mạng, cáp điện thoại và máy điện thoại. Hỗ trợ người dùng vào rắc rối với máy điện thoại.

–   Hỗ trợ IT Manager / Supervisor CNTT để triển khai thiết lập mới của máy chủ, thiết bị mạng, POS.

–   Làm sạch định kỳ máy tính, máy tính xách tay và các thiết bị ngoại vi như lịch trình.

–   Cập nhật IT hướng dẫn kỹ thuật để CNTT trang mạng nội bộ.

–   Đề xuất mua các bộ phận và vật liệu cho các thiết bị bảo trì CNTT

–   Sửa chữa máy tính, máy tính xách tay, máy quét, Fax .. & Máy in tại văn phòng của khách hàng của chúng tôi.

–   Bảo trì OA, Máy in, máy tính, máy tính xách tay …

Chúng tôi chỉ loooking cho IT, những người có thể hỗ trợ cho khách hàng để thiết lập, duy trì tất cả các thiết bị viêm khớp, máy tính, máy tính xách tay và máy in …

* Nơi làm việc: HCM: vị trí 02

 

Yêu cầu công việc:

–   Cử nhân Công nghệ thông tin

–   Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương tự.

* Kỹ năng & kiến ​​thức:

–   Máy tính, phần cứng máy tính xách tay kinh nghiệm.

–   Cài đặt Windows XP, Windows bằng USB, CD Ghost.

–   Nói tiếng Anh, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

–   Làm việc độc lập và kỹ năng giải quyết vấn đề.

* Đặc điểm và yêu cầu khác:

–   Tổ chức, cẩn thận.

–   Làm việc dưới áp lực cao.

–   Tự động, vui tươi, thực hành làm việc theo nhóm, và trưởng thành.

–   Hành vi tích cực, sẵn sàng học hỏi.

–   Định hướng một cách chi tiết.

–   Có thể đi ra ngoài để làm việc

Vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh với tập trung vào những gì bạn đã thực hiện trong quá khứ và gửi đến Phòng Nhân sự: hr@efe.com.vn
Chúng tôi mong được gặp bạn.