EFE - Vietnam Offshore Development Center - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Product Development - Vietnam Full Services Digital Agency

Data-Center_Storage_Managed-Services

Tại EFE, chúng tôi cung cấp lớp doanh nghiệp điện toán đám mây và các dịch vụ lưu trữ mà cung cấp cơ sở hạ tầng ứng dụng doanh nghiệp cần ngày hôm nay cùng với sự nhanh nhẹn và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Quản lý ứng dụng Hosting:
– Oracle, SAP, JD Edwards, PeopleSoft, Microsoft, mã nguồn mở

Web Hosting:
– Portal, Database, Identity Management, Web Servers

Ứng dụng kinh doanh Hosting:
– SaaS, E-Commerce, Online Banking, Corporate Sites

Trung tâm dữ liệu Hosting:
– Compute, Storage, Network