EFE - Vietnam Offshore Development Center - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Product Development - Vietnam Full Services Digital Agency

Cơ quan dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số

digital-agency

Cơ quan tiếp thị kỹ thuật số:

 • Tư vấn:
  • Chiến lược kỹ thuật số
  • Kế hoạch
  • Truyền thông xã hội
  • SEO
  • Chuyên môn kỹ thuật
 • Thiết kế:
  • Web di động
  • Giao diện Responsive
  • Kinh nghiệm người dùng
  • Khả năng sử dụng
 • Phát triển:
  • Front-end
  • Back-end
  • Kiểm soát chất lượng
  • Nội địa hóa
 • Bảo trì:
  • Diễn biến
  • Nâng cấp
  • Giám sát
  • Báo cáo