EFE - Vietnam Offshore Development Center - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Product Development - Vietnam Full Services Digital Agency

EFE Technology - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Development Center (ODC)

Lập trình viên .NET (5 vị trí)

Mô tả công việc:

–   Tham gia vào việc phân tích các yêu cầu, kiến ​​trúc thiết kế, thực hiện và quá trình triển khai

–   Sản xuất và đơn vị chạy kiểm tra cho tất cả các sửa đổi

EFE Technology - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Development Center (ODC)

Kỹ sư IT / mạng (2 vị trí)

Mô tả công việc:

* Bạn sẽ có tiêu đề là “kỹ sư CNTT” và khu vực của bạn về trách nhiệm như sau:

–   Cài đặt Windows, MS Office, trình điều khiển và phần mềm khác vào máy tính hoặc