EFE - Vietnam Offshore Development Center - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Product Development - Vietnam Full Services Digital Agency

EFE Technology - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Development Center (ODC)

Lập trình viên .NET (5 vị trí)

Mô tả công việc:

–   Tham gia vào việc phân tích các yêu cầu, kiến ​​trúc thiết kế, thực hiện và quá trình triển khai

–   Sản xuất và đơn vị chạy kiểm tra cho tất cả các sửa đổi