EFE - Vietnam Offshore Development Center - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Product Development - Vietnam Full Services Digital Agency

EFE Technology - Vietnam IT Outsourcing - Vietnam Offshore Development Center (ODC)

Sự nghiệp cuộc đời

Lương, thưởng, phúc lợi không còn là yếu tố quan trọng nhất khi người lao động quyết định chọn công việc.

Khảo sát của Công ty Anphabe thực hiện từ tháng 10 – 12/2013, với 9.032 người